Notariusz Katowice | kancelaria@onichimowski.pl | tel. 32 204 88 06 | kom. 665 40 01 00

UDOGODNIENIA

O KANCELARII

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

Pragnę Państwa zaprosić do korzystania z mojej Kancelarii Notarialnej w Katowicach. Służę Państwu swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem, zapewniając bezpieczne i sprawne dokonywanie czynności notarialnych, z poszanowaniem prawa oraz zasad etyki.

CZYM ZAJMUJE SIĘ NOTARIUSZ?

Notariusz dokonuje czynności prawnych, co do których strony są obowiązane lub chciałyby im nadać notarialną formę. Zabezpiecza on słuszne interesy stron oraz zapewnia profesjonalną obsługę dokonywania czynności notarialnych poprzez stosowanie przepisów obowiązującego prawa oraz przestrzeganie zasad etyki zawodowej.

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Kancelaria Notarialna działa na podstawie i w granicach prawa.

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Ma on obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnych, które są sprzeczne z prawem.

Notariusz dokonuje między innymi następujący czynności notarialnych w formie aktu notarialnego lub poświadcza podpisy, zależnie od formy wymaganej z mocy prawa lub życzenia stron:

Ponadto: pełnomocnictwa, protokoły z otwarcia strony internetowej, zebrania wspólnot mieszkaniowych

Notariusz lub profesjonalny asystent notariusza udzieli Państwu niezbędnych informacji. 

ZESPÓŁ

Marcin Onichimowski

notariusz

Notariusz Marcin Onichimowski prowadzi Kancelarię w Katowicach od 2009 roku, po odbyciu aplikacji oraz asesury notarialnej. Specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami oraz prawie spółek handlowych. Pracę dyplomową na temat konstytucyjnej ochrony prawa własności pisał pod przewodnictwem prof. Janusza Trzcińskiego, sędziego i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego oraz wiceprezesa i prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Uczestniczy aktywnie w samorządzie notarialnym Rady Izby Notarialnej w Katowicach

Paula Adamczyk

zastępca notariusza

Zastępca notarialny przy Izbie Notarialnej w Katowicach, w 2014 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Po odbyciu aplikacji notarialnej w 2019 roku złożyła egzamin notarialny i uzyskała uprawnienia zawodowe.

Martyna Cofała

asystent notariusza

pracownik Kancelarii od 2010 roku, w 2018 roku zakończyła studia na kierunku prawo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, po uzyskaniu absolutorium, przygotowuje się do obrony pracy dyplomowej, jako wieloletni praktyk służy Państwu swoją wiedzą i doświadczeniem

Magdalena Gądek

asystent notariusza

pracownik kancelarii notarialnej od 2018 roku, studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiada szerokie doświadczenie i wiedzę z zakresu prawa cywilnego, szczególnie interesuje się prawem rodzinnym i spadkowym.

KONTAKT

Kancelaria Notarialna
Marcin Onichimowski – Notariusz

SIEDZIBA:

ul. Henryka Sienkiewicza 19/3,
40-031 Katowice

32 204 88 06

32 204 88 07

665 40 01 00

kancelaria@onichimowski.pl ‎‎

marcin@onichimowski.pl ‎‎

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek – Piątek
9:00 – 17:00

Numer rachunku bankowego:
65 1140 2017 0000 4602 1301 4065