Notariusz Katowice | kancelaria@onichimowski.pl | tel. 32 204 88 06 | kom. 665 40 01 00

Notariusz Katowice

Istnieje sporo sytuacji, w których konieczna jest obecność notariusza. Powinno się podkreślić, że notariusz to zawód zaufania publicznego. Poświadczenia notarialnego wymagają dokumenty takie jak umowy związane z obrotem domami i mieszkaniami.

Zakres usług oferowanych przez kancelarię notarialną jest szeroki i obejmuje wiele czynności.
Kancelaria notarialna – jakie świadczy usługi?
Na samym początku powinno się podkreślić, że notariusz jest prawnikiem, który odpowiada za tworzenie aktów notarialnych. Na tym natomiast nie kończy się zakres kompetencji notariusza. Warto także wspomnieć, że notariusz Katowice para się sprawami klientów fizycznych, jak również przedsiębiorstw a także spółek. Obsługa prawna firm polega na sporządzaniu dokumentów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Są to umowy spółki prawa handlowego, jak również dokumenty związane z łączeniem oraz podziałem spółek prawa handlowego. W dodatku, notariusze wykonują także sprawozdania a także protokoły z zebrań spółek prawa handlowego. Jak się więc okazuje, tych spraw, które wymagają obecności notariusza w firmie jest de fakto sporo. Większość osób kojarzy notariusza z podpisywaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Warto natomiast wspomnieć, że zgodę notarialne wskazane jest także przy zawieraniu umowy przedwstępnej. Dzięki temu zyskujemy pewność, że zapisy zawarte w tej umowie będą miały moc prawną. W związku z tym jeżeli druga strona nie będzie chciała respektować postanowień umowy, będziemy mieli narzędzia, aby wyegzekwować zapisy ustalone w umowie przedwstępnej. Trzeba dodać, że notariusz katowice jest niezbędny też, gdy zamierzamy zawrzeć małżeńską umowę majątkową, czyli intercyzę. W praktyce znaczy ona rozdzielność majątkową współmałżonków. Co ciekawe, ten rodzaj dokumentu może być zawierany zarówno przed ślubem, jak i podczas małżeństwa. Warto zdawać sobie sprawę jednak, że potwierdzenie notarialne jest niezbędne przy podpisywaniu dokumentów tego typu, tak ażeby były one respektowane przez sądy. Prócz tego, notariusz Katowice pomoże nam również w sprawach spadkowych. Dzięki usługom notarialnym będziemy mogli sprawę załatwić szybciej niż w sytuacji rozstrzygnięcia sądowego. Procedury w takim wypadku są prostsze i prowadzą do notarialnego poświadczenia dziedziczenia.

Źródło informacji: notariusz katowice.