Notariusz Katowice | kancelaria@onichimowski.pl | tel. 32 204 88 06 | kom. 665 40 01 00

Testament z zapisem windykacyjnym

Zapis windykacyjny jest to rozporządzenie testamentowe zawarte w formie aktu notarialnego przed Notariuszem w Kancelarii Notarialnej, na mocy którego spadkodawca postanawia, że oznaczona osoba w momencie otwarcia spadku nabywa przedmiot zapisu.

Przedmiotem takiego zapisu mogą być wyłącznie:

rzeczy oznaczone co do tożsamości,
prawa majątkowe, które mogą zostać zbyte,
przedsiębiorstwo,
gospodarstwo rolne,
ustanowienie użytkowania lub służebności na rzecz zapisobiercy.

Skuteczność zapisu windykacyjnego uzależniona jest od posiadania przedmiotu zapisu przez spadkodawce w momencie śmierci. Osoba, na rzecz której ustanowiono zapis windykacyjny, może zostać obciążona również zapisem zwykłym.

Jako, że skuteczność zapisu windykacyjnego uzależniona jest od zawarcia testamentu w formie aktu notarialnego przez uprawnionego notariusza, zapraszamy Państwa do kontaktu i ustalenia wszystkich niezbędnych kwestii.
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dokonywanych przez Notariusza czynności prosimy o kontakt z Kancelarią Notarialną Marcina Onichimowskiego w Katowicach.