Wydziedziczenie

Wydziedziczenie jest to inaczej mówiąc pozbawienie zachowku, które spadkowadca przedstawia w testamencie. Art. 1008 k.c. wymienia przesłanki, w których spadkodawca w testamencie może pozbawić (zstępnych, małożnka i rodziców) zachowku:
 
wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;
dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;
uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.
Uwaga! Przyczyna wydziedziczenia w testamencie musi być prawdziwa i uzasadniona, gdyż będzie przedmiotem badania przez sąd w sprawie o zachowek. Warto tutaj zaznaczyć, że przebaczenie ze strony spadkodawcy niweluje wydziedziczenie.
 
Przykład wydziedziczenia:
Wydziedziczam mojego wnuka Marcina Kowalskiego urodzonego 19.05.1978 roku w Chorzowie, gdyż nie dopełnia on względem mnie obowiązków rodzinnych tj. od roku 2010 nie interesuje się moim stanem zdrowia oraz nie utrzymuje kontaktów ze mną mimo wielu prób z mojej strony nawiązania relacji.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dokonywanych przez Notariusza czynności prosimy o kontakt z Kancelarią Notarialną Marcina Onichimowskiego w Katowicach.
Top