Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialność - sposób utworzenia
 
Spółka z o.o. może być utworzona przez jedną lub większą liczbę osób, w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Spółka taka jednak nie może być zawiązana przez inną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Umowa spółki oraz każdorazowa jej zmiana wymaga formy aktu notarialnego. Istnieje jednak wyjątek w przypadku zawiązania spółki z wkładem tylko pieniężnym przy wykorzystaniu wzorca umowy w systemie teleinformatycznym.
 
Kapitał zakładowy
 
Minimalny kapitał w spółce z o.o. wynosi 500zł, a wartość nominalna pojedynczego udziału nie może stanowić mniej niż 50zł. Udziałów nie można obejmować poniżej ceny nominalnej, jednak w przypadku obejmowania udziałów po cenie wyższej, nadwyżka przelewana jest do kapitału zapasowego.
 
Zgodnie z art. 157 § 1. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać:
 
• firmę i siedzibę spółki,
 
• przedmiot działalności spółki,
• wysokość kapitału zakładowego, 
• czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
 
• liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,
 
• czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. 
Na podstawie art. 1571 Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być również zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy. W takim przypadku wizyta u notariusza co prawda nie będzie konieczna, jednak wszelkie dalsze zmiany do umowy będą obligatoryjnie wymagały formy aktu notarialnego spisanego w obecności notariusza.
 
Koszty
 
Taksa notarialna obliczana od wartości kapitału zakładowego,
Notariusz pobiera również podatek PCC od kapitału zakładowego w stawce 0,5%,
Koszty wypisów 6zł netto/strona dokumentu
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dokonywanych przez Notariusza czynności prosimy o kontakt z Kancelarią Notarialną Marcina Onichimowskiego w Katowicach.
Copyrights © Onichimowski.pl 2019