Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialność – sposób utworzenia

 

Spółka z o.o. może być utworzona przez jedną lub większą liczbę osób, w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Spółka taka jednak nie może być zawiązana przez inną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Umowa spółki oraz każdorazowa jej zmiana wymaga formy aktu notarialnego. Istnieje jednak wyjątek w przypadku zawiązania spółki z wkładem tylko pieniężnym przy wykorzystaniu wzorca umowy w systemie teleinformatycznym.

 

Kapitał zakładowy

 

Minimalny kapitał w spółce z o.o. wynosi 500zł, a wartość nominalna pojedynczego udziału nie może stanowić mniej niż 50zł. Udziałów nie można obejmować poniżej ceny nominalnej, jednak w przypadku obejmowania udziałów po cenie wyższej, nadwyżka przelewana jest do kapitału zapasowego.

 

Zgodnie z art. 157 § 1. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać:

 

• firmę i siedzibę spółki,

 

• przedmiot działalności spółki,

• wysokość kapitału zakładowego, 

• czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,

 

• liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,

 

• czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. 

Na podstawie art. 1571 Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być również zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy. W takim przypadku wizyta u notariusza co prawda nie będzie konieczna, jednak wszelkie dalsze zmiany do umowy będą obligatoryjnie wymagały formy aktu notarialnego spisanego w obecności notariusza.

 

Koszty

 

Taksa notarialna obliczana od wartości kapitału zakładowego,

Notariusz pobiera również podatek PCC od kapitału zakładowego w stawce 0,5%,

Koszty wypisów 6zł netto/strona dokumentu W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dokonywanych przez Notariusza czynności prosimy o kontakt z Kancelarią Notarialną Marcina Onichimowskiego w Katowicach.

Top