Testament z zapisem

 

Spadkodawca na podstawie testamentu sporządzonego w formie pisemnej bądź w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza, w swoim testamencie może dowolnie rozdysponować majątkiem. Z reguły następuje to przez ustanowienie spadkobiercy do całości lub części spadku. Jednak coraz częściej stosowaną formą obdarowania są zapisy. Zapisobierca nie staje się z mocy prawa właścicielem przedmiotów, a dopiero w momencie przekazania ich przez spadkobierce.

 

Taka forma obdarowania uważana jest powszechnie za bezpieczniejszą, gdyż nie wiąże się ona z odpowiedzialnością za długi spadkowe. Zapis powinien dotyczyć konkretnie wskazanej rzeczy np. samochodu, domu lub określonej kwoty pieniędzy. W Kancelarii Notarialnej w Katowicach odnotowywujemy ostatnimy czas zwiększone zainteresowanie właśnie tą formą obdarowania.

 

Wykonanie zapisu należy do obowiązków spadkobiercy ustawowego bądź testamentowego sporządzonego zazwyczaj bez udziału notariusza w przeciwieństwie do zapisu windykacyjnego, który należy dokonać w formie czynności notarialnej w obecność notariusza w dowolnej miejscowości np. w Katowicach. Skutkiem takiego zapisu zwykłego jest powstanie roszczenia zapisobiercy wobec spadkobiercy o wydanie przedmiotu zapisu.

 

W przypadku nie, gdy spadkobierca nie chce wydać zapisu, zapisobierca może wystapić do sądu o wydanie przedmiotu. Strona ma na to 5 lat licząc od daty ogłoszenia testamentu bądź od momentu spełnienia określonego warunku.

  W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dokonywanych przez Notariusza czynności prosimy o kontakt z Kancelarią Notarialną Marcina Onichimowskiego w Katowicach.

Top