Czynności notarialne

Kancelaria Notarialna działa na podstawie i w granicach prawa.

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Ma on obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnych, które są sprzeczne z prawem.


Notariusz dokonuje między innymi następujący czynności notarialnych w formie aktu notarialnego lub poświadcza podpisy, zależnie od formy wymaganej z mocy prawa lub życzenia stron:

I Nieruchomości: 

1. Umowa przedwstępna

 1. Umowa deweloperska

  3. Umowa sprzedaży nieruchomości

  4. Ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności (np. tytułem sprzedaży)

  5. Ustanowienie hipoteki

  6. Ustanowienie służebności gruntowych, osobistych, przesyłu.

  7. Zniesienie współwłasności

  8. Darowizna

  9. Użytkowanie

  10.Umowa dożywocia

  11.Zamiana

  12.Najem okazjonalny

   

II Dziedziczenie:

1. Testament

2. Testament z zapisem windykacyjnym

3. Testament z poleceniem

4. Testament z zapisem

5. Wydziedziczenie

 1. Poświadczenie dziedziczenia (APD)
 2. Działy spadku

III Firma:

1. Umowy spółki prawa handlowego – Kodeks spółek handlowych

 1. Sprzedaż przedsiębiorstwa

  3. Zbycie udziałów (umowy sprzedaży, darowizny, inne)
 2. Protokoły z zebrań organów Spółek prawa handlowego (zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, rad nadzorczych),
 3. Łączenie Spółek prawa handlowego,
 4. Podział Spółek prawa handlowego
 5. Przekształcenie Spółek prawa handlowego,

IV Majątek Rodzinny

 1. Umowy majątkowe małżeńskie (Intercyzy)

     a) Rozdzielność majątkowa

     b) Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobku

     c) Rozszerzenie wspólności ustawowej

  2. Darowizny

V Inne 

 1. Pełnomocnictwa
 2. Protokoły z otwarcia strony internetowej
 3. Zebrania wspólnot mieszkaniowych

   

  W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dokonywanych przez Notariusza czynności prosimy o kontakt z Kancelarią Notarialną Marcina Onichimowskiego w Katowicach. Notariusz lub profesjonalny asystent notariusza udzieli Państwu niezbędnych informacji.